TERMIN


OSOBA DOROSŁA ZA DOBĘ


DZIECKO DO LAT 12 ZA DOBĘ

DO 25.06.

50

40

OD 26.06.

DO 09.07.

60

50

OD 10.07.

DO 25.08.

70

50

OD 26.08.

50

40